Uw verblijf op onze camping

Algemene voorwaarden

Bij reservering van een plaats en uw aanwezigheid op de camping geeft u aan akkoord te zijn met onze kampeerregels:

 1. Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
 2. U kunt vanaf 12.00 uur van uw kampeerplek gebruik maken. Bij vertrek dient de plek voor 12.00 uur leeg te worden opgeleverd.
 3. Het kamperen op Camping 'Duinoord' is voor eigen risico.
 4. Een reservering voor 1 nacht is slechts mogelijk na toestemming van de leiding.
 5. Kampeerders dienen zich direct na aankomst op het terrein bij de receptie te melden. Jeugdige kampeerders die niet in gezinsverband kamperen moeten gedurende de periode dat zij op de camping verblijven een geldig legitimatiebewijs bij de receptie kunnen tonen.
 6. Kampeerders die zonder aanmelding op het terrein verblijven en degenen die hen onderdak bieden, worden niet langer op het terrein toegelaten. Kampeerders zijn ten volle verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten. Voor de dagen waarop kampeerders zonder aanmelding op de camping verbleven hebben, wordt het dubbele kampeertarief in rekening gebracht.
 7. Tegen betaling van een borgsom ontvangen kampeerders voor hun tent of caravan een label. Dit label dient zichtbaar aan de buitenkant van het kampeermiddel bevestigd te worden. Als het label onbeschadigd wordt ingeleverd, er op de camping geen schade en/of overlast is ontstaan door uw verblijf en de gehuurde plaats weer schoon wordt achtergelaten, ontvangt de kampeerder bij vertrek de borgsom terug.
 8. Tussen 23.00 uur en 08.00 dient het stil te zijn op het terrein. Het is absoluut niet toegestaan muziek te maken, radio’s te gebruiken of op een andere wijze geluidsoverlast te veroorzaken.
 9. Kampeerders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor door hen aangerichte schade en/of verontreiniging.
 10. Kampeerders dienen zélf de tent en de omgeving van de tent schoon te houden, ook al is het niet hun afval. Afval kan in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd worden.
 11. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op de camping. Om kampeerspullen uit en in te laden mag uitsluitend bij aankomst en vertrek naar de campingplaats gereden worden.
 12. Het is verboden op de camping te graven, ook bij regen (de zogenaamde gootjes).
 13. Kampeerders mogen hun tent of caravan niet als verkooppunt voor artikelen of verspreiden van drukwerken van welke aard dan ook gebruiken.
 14. Honden hebben op het terrein geen toegang.
 15. Kampvuren mogen uitsluitend op het strand gestookt worden. Voor het stoken van een kampvuur is een vergunning van de plaatselijke politie vereist.
 16. Het gebruik van een gasbarbecue is alleen toegestaan indien er een drukregelaar op zit.
 17. Het gebruik van koolzuurflessen is niet toegestaan.
 18. Het plaatsen van partytenten is niet toegestaan.
 19. In de toiletgebouwen en wasserette is roken niet toegestaan.
 20. Het wassen van kleding, groente en de vaat is alléén toegestaan in de daarvoor bestemde bakken. Dit mag beslist niet in de wasplaatsen!
 21. Het is niet toegestaan om boven het terrein te vliegeren en op het terrein te voetballen. Dit is wel toegestaan op de daarvoor bestemde sportvelden.
 22. Drones zijn niet toegestaan boven de terreinen van Duinoord.
 23. Iedereen die zich niet aan de kampeerregels houdt wordt onherroepelijk van het terrein verwijderd. 
  Kampeerders blijven echter aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte schade en de financiële verplichtingen tegenover de Stichting Kampvreugd voor de gehele overeengekomen kampeerperiode.
 24. Aanwijzingen namens of door de leiding van het terrein gegeven, dienen onverwijld te worden opgevolgd.